WEDSTRIJDVERSLAG 2 MAART

Op zaterdag 2 maart hebben wij weer een officiële wedstrijd gehouden voor zowel  de pony (klasse B tot en met M2) en de paarden (klasse B tot en met L2). Om half 9 was de aanvang.

We zijn begonnen met de pony’s waar in alle klassen een aantal deelnemers waren. Tot grote spijt is er een gezin geveld door de griep waardoor een 8-tal starts niet door kon gaan. Het gevolg was dat we het rustig aan konden doen en zo gebeurde dus ook. De jury kwam regelmatig even in de kantine om een bakje koffie. De prijswinnaars waren in de B  Aljanne Zijlstra Met Bonanza, in de L1 war dat Amarins Boersma met Mufasa en in t M Waren dat Chinouk Westrate met Liberty’s Ulite en Naomi Verbunt met Maaike.

Om 11 uur ging de ochtend verder met de paarden. We zijn begonnen met 1 B combinatie en die had dus ook gelijk de eerste prijs. Dit was Sietske Boscha met Maaike . Daarna gingen de L-combinaties van start.

Ook hier hadden er mensen een prijs. Wiesje van der Woude met Doutsen , Kianne Plantiga met Maeike , Janna Kes met de Swarte ,en Johanna Dijkstra met Nino. De weergoden waren goedgezind de gehele dagen het gebeurde dus ook dat er 2 combinaties te paard naar de manege in Foudgum zijn gekomen. Al met al een geslaagde dag. Vrijwilligers en juryleden bedankt voor de hulp.en graag tot 6 april.

ANTHE REGNERUS FRIES KAMPIOEN

Afgelopen weekend werden de Friese indoor kampioenschappen gehouden in Harich.

Anthe Regnerus kwam hier aan de start door zich geselecteerd hadden in de klasse B. Ze reden een fijne onstpannen proef welke werd beloond door de jury 67.75%. En dit hoge percentage was goed voor het GOUD!

UITNODIGING CLUBLESSEN

 

Uitnodiging
CLUBLESSEN!

UITNODIGING CLUBLESSEN

 

bij deze willen wij iedereen weer van harte uitnodigen deel te nemen aan de clublessen, de tweede reeks van 5 lessen wederom door Joyce Haaijer.

Joyce is momenteel voor de tweede keer geselecteerd om deel te nemen aan het project “mei Grand prix nei Grand prix” . Met haar paard Tialda heeft ze vele kampioenschappen op haar naam geschreven. Joyce brengt Tialda uit in de klasse intermediar 2. Nu is Joyce geselecteerd met haar jonge talentvolle paard Haily. Tevens geeft Joyce veel clinics en verzorgt ze deze ook op de stoeterij het Swarte Paerd.

We beginnen (onder voorbehoud) om 18.00 uur .De lessen duren 45 minuten. Per les rijden er 2 combinaties mee, zoveel mogelijk bij elkaar gezocht op niveau.  Bij je opgave kun je vermelden of je graag laat of vroeg wilt rijde.  I.v.m de vele opgave van de vorige reeks lessen word er deze keer geloot. Voor de eerste les hebben de ponyruitertjes wel voorrang. De kosten voor de lessen bedragen €60,- voor de reeks van 5 lessen.

Dit bedrag behoor je voordat de lessen beginnen over te maken naar de vereniging. Mocht je verhinderd zijn, dan kun je zelf voor vervanging zorgen. Dit kan in onze clubles app waar je als je je opgeeft aan wordt toegevoegd. Kun je geen vervanging vinden, dan zou je een oproepje op onze facebookpagina kunnen plaatsen.

De lessen beginnen op 16 januari  2019

Lesdatums: 16 en 30 januari, 13 en 27 februari en 13 maart.

 

Opgave voor 23 december 2018

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar Baukje Wijma: dongerruters@hotmail.com

 Vermeld daarin je naam, naam paard en het niveau waarop je ongeveer rijdt. Zodra de datum van opgave verstreken is, krijgen de opgegeven combinaties een mail, met hierin de starttijden. Hierin staat ook het rekeningnummer vermeld, waar u het verschuldigde lesgeld naar kunt overmaken.

 

Vriendelijke groeten, namens het dagelijks bestuur,

Baukje Wijma,

LR Dongerruters & PC de Frisiaantjes

 

AFMELDEN LIDMAATSCHAP

Wil je je lidmaatschap bij onze club opzeggen? Dan moet je dit vóór 30 november bij ons doorgeven! Hierna ga je conform KNHS regels weer een lidmaatschap van een jaar bij ons aan.

Je kan dit doen door het afmeldformulier van de site in te vullen en de mailen naar dongerruters@hotmail.com

WEDSTRIJDUISTLAGEN WEEK 46

Een goed weekend voor de Frisiaantjes!

Burgum- Anthe Regnerus haalde met Honey twee keer een eerste prijs met 203.5 en 204.5 punten! Ze reden in de klasse B dressuur.
Ook Amarins Boersma reed met haar pony Mufasa mee in de klasse B. Ook zij werden twee keer eerste met 199 en 197 punten.

Sanne Homsma (foto) deed goede zaken op wedstrijd in Vrouwbuurt. Met Irola behaalden ze in beide proeven 195.5 punten.  Hiermee waren ze in beide proeven derde.

Antje van der Wagen reed ook mee in de klasse B en werd in beide proeven tweede met 200 en 206 punten.