Categoriearchief: Nieuws

UITSLAG OCKD

OCKD wedstrijd 28 september 2019

Locatie Foudgum

• 1 Gerbrich Raap               Sylke TW                               M1           182.5
• 2 Janna Kes                   Swarte fan e Klaai                 M1            205
• 3. Berber Boersma               Cosmo                                Bixie A       (pony) 76
• 4 Aurelia v.d. Veen               Xander                                  Bixie B (pony) 112
• 5. Jannemijn Tjeerdsma          Misty                               Bixie AA (pony) 78
• 6. Nienke Dam ?                                                                           BB (pony). 178
• 7. Rebecca Koster                 Luminka                                  BB 178
• 8. Marissa de Boer                   Lex                                           BB 183,5
• 9. Wiesje v.d Woude            Jana van Heerde                 L1 177
• 10. Eke Dijkstra                      Zaphira                                      L1 (HC) 173
• 11. Rixt Zagema                      Glow                                           L1 186,5
• 12.Baukje Wijma                   Pronkje                                      L1 195
• 13.Amarins Boersma            Mufasa                                     L2 (pony) 184,5
• Pauze 10 minuten
• 14.Corinne v.d. Kooi            Danthe                                       B (pony) 193
• 15.Nynke de Jong                  Blacky                                        B (pony) 183.5
• 16.Myrthe v. Genderen        Amigo                                       B (pony) 185.5
• 17.Janna Kes                           Norman v.d. Achterduyst B (pony) 182.5
• 18.Edith Werkhoven           Marthe v.t. Suvelstjelpkje B 185.5
• 19.Moniek Aarts                 Astrina ?                                         B 194
• 20.Clarinda Feenstra         Doutsen                                        B 184.5
• 21.Gerbrich Raap               Divana                                             B 188.5
• 22.Femmy de Jong             Veroniek                                          B 196
• 23 Sjoukje Herder           Jackpot                                              B 189,5
• 24.Wiesje v.d. Woude     Doutsen JB                                   L1 182

STARTLIJST 28 SEPTEMBER

OCKD wedstrijd 28 september 2019

Locatie Foudgum

Aanvang 9 uur, definitieve lijst, geen wijzigingen meer mogelijk, alleen nog afmeldingen! 

Let op!! Vergeet het paspoort van je paard/pony niet! Deze wordt bij aanmelding gecontroleerd!!

1. 1 Gerbrich Raap Sylke TW M1
2. 2 Janna Kes Swarte fan e Klaai M1
3. 3. Berber Boersma Cosmo Bixie A (pony)
4. 4 Aurelia v.d. Veen Xander Bixie B (pony)
5. 5. Jannemijn Tjeerdsma Misty Bixie AA (pony)
6. 6. Nienke Dam ? BB (pony).
7. 7. Rebecca Koster Luminka BB
8. 8. Marissa de Boer Lex BB
9. 9. Wiesje v.d Woude Jana van Heerde L1
10. 10. Eke Dijkstra Zaphira L1 (HC)
11. 11. Rixt Zagema Glow L1
12. 12.Baukje Wijma Pronkje L2
13. 13.Amarins Boersma Mufasa L2 (pony)
14. Pauze 10 minuten
15. 14.Corinne v.d. Kooi Danthe B (pony)
16. 15.Nynke de Jong Blacky B (pony)
17. 16.Myrthe v. Genderen Amigo B (pony)
18. 17.Janna Kes Norman v.d. Achterduyst B (pony)
19. 18.Edith Werkhoven Marthe v.t. Suvelstjelpkje B
20. 19.Moniek Aarts Astrina ? B
21. 20.Clarinda Feenstra Doutsen B
22. 21.Gerbrich Raap Divana B
23. 22.Femmy de Jong Veroniek B
24. 23 Sjoukje Herder Jackpot B
25. 24.Wiesje v.d. Woude Doutsen JB L1

FRIESE KAMPIOENSCHAPPEN

Vanaf morgen beginnen de Friese kampioenschappen. Onze club is zeer goed vertegenwoordigd! Wij wensen jullie allemaal heel veel succes!! 🍀🍀

🐴Dongerruters:
Rixt Zagema Joy RZ
Betty Dol Stal Okkema’s Zeger 
Gerbrich Raap Sylke T.W.
Betty Dol Stal Okkema’s Wietse
Linda Van der Kooi – Reitsma Pytron’s Herman
Betty Dol Topspeed Friesians Gorba
Annette Verbeek Hedwig Fan Stjinnendaam
Annette Verbeek Heralanta

🦄Frisiaantjes:
Anthe Regnerus Magliv’s Honey Gold
Amarins Boersma Mufasa

Op zaterdag 18 mei vond de Nationale Sportdag Gelders Paard plaats bij Stal Lozeman in Putten. Wat best wel bijzonder was dat hier twee leden van de Dongerruters aan deel namen. Paula Kempenaar met Duran Duran BS en Linda van der Kooi met Pytron´s Herman.

Beide paarden werden die dag STER en en konden het Sportpredikaat in ontvangst nemen.

Ook werd er door de dames deelgenomen aan de dressuur rubriek. Linda werd met Pytron´s Herman twee keer tweede met 199,5 en 201,5 in de M1 en Paula reed met Duran helaas geen winstpunten.

WEDSTRIJDUITSLAGEN WEEK 19

Afgelopen weekend was er  drie dagen  wedstrijd op stal de Hameren in Vrouwenparochie, waar Dongerrúters succesvol aan deelnamen.  Sanne Homsma reed met  Waddenhoek’s Kelly en Irola.  Donderdag met Irola 3e en 1e prijs met 184,5 en 190,5 punten. Op zaterdag  een 2e prijs. 197 en 181 punten.

Baukje Wijma reed met Veerle fan Panhuys in de klasse L1 naar een 1e en 2e prijs met 184 en 203.5 punten.

Algemene Leden Vergadering

LR de Dongerruters & PC de Frisiaantjes
Donderdag 09 mei, aanvang 20:00 uur
Manege de Hynsteblom, Kolkreed 2, 9154 AS Foudgum

Agenda algemene ledenvergadering
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 2018
5. Jaarverslag 2018
6. Financieel Jaarverslag 2018
7. Verslag Kascommissie
a. Benoemen nieuw kascommissie lid
8. Verslag Wedstrijdcommissie
9. Verslag Activiteitencommissie
10. Huldiging kring,- en KNHS kampioenen
11. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en niet herkiesbaar – Renske de Vries – Penningmeester
b. Aantredend en kiesbaar – Marleen Mulder – Penningmeester
12. Wijzigingen activiteitencommissie
a. Aftredend: Marleen Mulder
b. Aantredend: Antje Mossel
13. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
14. Sluiting
Na het officiële gedeelte is het tijd voor onze
jaarlijkse BINGO!!!!

WEDSTRIJDVERSLAG 2 MAART

Op zaterdag 2 maart hebben wij weer een officiële wedstrijd gehouden voor zowel  de pony (klasse B tot en met M2) en de paarden (klasse B tot en met L2). Om half 9 was de aanvang.

We zijn begonnen met de pony’s waar in alle klassen een aantal deelnemers waren. Tot grote spijt is er een gezin geveld door de griep waardoor een 8-tal starts niet door kon gaan. Het gevolg was dat we het rustig aan konden doen en zo gebeurde dus ook. De jury kwam regelmatig even in de kantine om een bakje koffie. De prijswinnaars waren in de B  Aljanne Zijlstra Met Bonanza, in de L1 war dat Amarins Boersma met Mufasa en in t M Waren dat Chinouk Westrate met Liberty’s Ulite en Naomi Verbunt met Maaike.

Om 11 uur ging de ochtend verder met de paarden. We zijn begonnen met 1 B combinatie en die had dus ook gelijk de eerste prijs. Dit was Sietske Boscha met Maaike . Daarna gingen de L-combinaties van start.

Ook hier hadden er mensen een prijs. Wiesje van der Woude met Doutsen , Kianne Plantiga met Maeike , Janna Kes met de Swarte ,en Johanna Dijkstra met Nino. De weergoden waren goedgezind de gehele dagen het gebeurde dus ook dat er 2 combinaties te paard naar de manege in Foudgum zijn gekomen. Al met al een geslaagde dag. Vrijwilligers en juryleden bedankt voor de hulp.en graag tot 6 april.