INDELING CLUBLESSEN

Indeling Clublessen 2019

LR de Dongerruters & PC de Frisiaantjes

 

Datums lessen: 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 4,  11 of 18 december

Groep 1:         18.00 uur
Anna rixt Verbeek
Ilse Malda

Groep 2:         18.45 uur
Clarinda Feenstra
Janna Kes

Groep 3: 19.30 uur
Sietske Boscha
Sigrid Dijkstra

Groep 4 20.15
Murkje de Jong
Anna Coby Koree

Groep 5 21.00
Anna Stockman
Afke Holtrop

 

Reserve

Rixt Regnerus

Linda Smidt

Joline Bloem

Klaske Greydanes

Antje v/d Wagen

Femmy Haarsma

 

 

 

 

 

Mocht je verhinderd zijn, dan kun je zelf voor vervanging zorgen, de reserve aanmeldingen hebben voorrang. Bij vervanging zelf onderling afrekenen.

Graag het verschuldigde bedrag €60,00 voor 15 oktober2019 overmaken op:

 NL97 ABNA 0482781297