ANTHE REGNERUS FRIES KAMPIOEN

Afgelopen weekend werden de Friese indoor kampioenschappen gehouden in Harich.

Anthe Regnerus kwam hier aan de start door zich geselecteerd hadden in de klasse B. Ze reden een fijne onstpannen proef welke werd beloond door de jury 67.75%. En dit hoge percentage was goed voor het GOUD!

UITNODIGING CLUBLESSEN

 

Uitnodiging
CLUBLESSEN!

UITNODIGING CLUBLESSEN

 

bij deze willen wij iedereen weer van harte uitnodigen deel te nemen aan de clublessen, de tweede reeks van 5 lessen wederom door Joyce Haaijer.

Joyce is momenteel voor de tweede keer geselecteerd om deel te nemen aan het project “mei Grand prix nei Grand prix” . Met haar paard Tialda heeft ze vele kampioenschappen op haar naam geschreven. Joyce brengt Tialda uit in de klasse intermediar 2. Nu is Joyce geselecteerd met haar jonge talentvolle paard Haily. Tevens geeft Joyce veel clinics en verzorgt ze deze ook op de stoeterij het Swarte Paerd.

We beginnen (onder voorbehoud) om 18.00 uur .De lessen duren 45 minuten. Per les rijden er 2 combinaties mee, zoveel mogelijk bij elkaar gezocht op niveau.  Bij je opgave kun je vermelden of je graag laat of vroeg wilt rijde.  I.v.m de vele opgave van de vorige reeks lessen word er deze keer geloot. Voor de eerste les hebben de ponyruitertjes wel voorrang. De kosten voor de lessen bedragen €60,- voor de reeks van 5 lessen.

Dit bedrag behoor je voordat de lessen beginnen over te maken naar de vereniging. Mocht je verhinderd zijn, dan kun je zelf voor vervanging zorgen. Dit kan in onze clubles app waar je als je je opgeeft aan wordt toegevoegd. Kun je geen vervanging vinden, dan zou je een oproepje op onze facebookpagina kunnen plaatsen.

De lessen beginnen op 16 januari  2019

Lesdatums: 16 en 30 januari, 13 en 27 februari en 13 maart.

 

Opgave voor 23 december 2018

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar Baukje Wijma: dongerruters@hotmail.com

 Vermeld daarin je naam, naam paard en het niveau waarop je ongeveer rijdt. Zodra de datum van opgave verstreken is, krijgen de opgegeven combinaties een mail, met hierin de starttijden. Hierin staat ook het rekeningnummer vermeld, waar u het verschuldigde lesgeld naar kunt overmaken.

 

Vriendelijke groeten, namens het dagelijks bestuur,

Baukje Wijma,

LR Dongerruters & PC de Frisiaantjes

 

AFMELDEN LIDMAATSCHAP

Wil je je lidmaatschap bij onze club opzeggen? Dan moet je dit vóór 30 november bij ons doorgeven! Hierna ga je conform KNHS regels weer een lidmaatschap van een jaar bij ons aan.

Je kan dit doen door het afmeldformulier van de site in te vullen en de mailen naar dongerruters@hotmail.com

WEDSTRIJDUISTLAGEN WEEK 46

Een goed weekend voor de Frisiaantjes!

Burgum- Anthe Regnerus haalde met Honey twee keer een eerste prijs met 203.5 en 204.5 punten! Ze reden in de klasse B dressuur.
Ook Amarins Boersma reed met haar pony Mufasa mee in de klasse B. Ook zij werden twee keer eerste met 199 en 197 punten.

Sanne Homsma (foto) deed goede zaken op wedstrijd in Vrouwbuurt. Met Irola behaalden ze in beide proeven 195.5 punten.  Hiermee waren ze in beide proeven derde.

Antje van der Wagen reed ook mee in de klasse B en werd in beide proeven tweede met 200 en 206 punten.

WEDSTRIJD VERSLAG OCKD

Op de laatste zaterdag voor het indoorseizoen hebben we de “strijd”om de felbegeerde titel van Onderlinge Club Kampioen Dongerruters  te worden.Met een ooi zonnetje erbij werd er gereden op de accommodatie van de familie Nobel te Foudgum. Als eerste waren de pony’s aan de beurt . In totaal wel 8 combinaties, van groot tot klein. De eerste prijs is daar gewonnen door Amarins Boersma met Mafasa in de klasse B met 195,5 punten. Als tweede is geëindigd Berber Boersma met Bartje in de klasse BB met 193,5 punten.Hierna volgden de paarden. Daar is eerste geworden Sanne Homsma met Irola in de klasse BB met 197.5 punten. 2de Jildou Ludema met King Kong in de klasse B met 191 punten. 3de  Linda van de Kooi met Irene Pytron in de klasse L2 met 190 punten en als 4de is geëindigd Simone van de Haag met Wybe met 189 punten. Ook was er een prijs over de beste combinatie van de dag. Deze is gewonnen door Sanne Homsma met Irola. Toen kregen we nog de OCKD-kampioenen. Dat is een lid van de vereniging die beide wedstrijden op ’t zelfde paard/pony hebben meegereden.

Bij de paarden is dit geworden Sjoukje Ludema me Belle du Jour, en bij de pony’s is dit Amarins Boersma met Mafasa . Mocht je nu ook een paard/pony hebben en een keer wedstrijdervaring op willen doen? In april is er weer een onderlinge wedstrijd en/of kijk eens op onze site www.dongerruters.nl

Definitieve startlijst OCKD 29 SEPTEMBER 2018

Definitieve startlijst OCKD 29 SEPTEMBER 2018

Aanvang: 9.30 uur

1 . Sanne Homsma Waddenhoeks Kelly klasse M1

2. Janna Kes Saltalindes klasse B

3. Kyra Hiemstra Noreen klasse B

4. Amarins Boersma Mafasa klasse B

5. Indy Engels Ayla klasse B

6. Ilse Malda Navara klasse B

7. Edith Werkhoven Tobias klasse B

8. Berber Boersma Bartje klasse BB

9. Pauze 15 minuten

10.Wiesje v.d.Woude Janna van Heerde klasse B

11.Sietske Boscha Maaike fan ’t Sou klasse B

12.Clarinda Feenstra Doutsen klasse B

13.Anna Sytsma Anneke fan ’t Suvelstjelpke klasse B

14.Nathasja Zuijdendorp Vroucke klasse B

15.Jildou Ludema King Kong klasse B

16.Sanne Homsma Irola klasse BB

17.Baukje Wijma Veerle fan Panhuys klasse L1

18.Sjoukje Ludema Belle du Jour klasse L1

19. Simone v d Haag Wybe klasse L1

20.Jose Brouwer Yme fan Stjinnendam klasse L2

21.Linda v.d. Kooi Irene Pytron klasse L2

22.Janna Kes Tsjalling A klasse M1

23.Anna Stockmann Larissa klasse M2